مانلی آیگانی

Maneli Aygani

مانلی آیگانی در سال ۱۳۶۰ در تهران متولد شد. او کارشناسی گرافیک  را از دانشگاه سوره ی تهران (۱۳۸۵) و کارشناسی ارشد در هنرهای زیبا  را از دانشگاه مینه سوتای آمریکا دریافت کرد (۲۰۱۲).
مانلی آیگانی هنرمند بینا رشته ایست، او در مدیوم های طراحی، نقاشی، چاپ دستی، پاپتری و ویدیو کار می کند. آثار او تفاسیری روایی، سمبلیک و هزلی از مسایل اجتماعی هستند که با آن ها مواجه می شود. او تا به حال آثار خود را در مراکز هنری  کشورهای مختلف جهان نمایش داده است. هم اکنون آثار او درموزه ی TEDA ، تیان جین، چین، در نمایشگاهی با عنوان ‘فراتر از محدودیت ‘ در حال نمایش است. او در کشور ایران و آمریکا زندگی و کار می کند.