مدرسه‌ی تابستانی ۹۹ سابق

در دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، ما به دنبال ارائه‌ی یک فضای بدیل برای درکی عمیق، چندلایه و انتقادی از رویکردهای هنری بینارشته ای و هنرهای رسانه‌ای بوده‌ایم.

امسال با توجه به همه‌گیری ویروس کرونا، تصمیم گرفتیم سومین مدرسه تابستانی نیومدیا را چند ماهی به تعویق بیندازیم. هرچند به‌تدریج فهمیدیم شرایط موجود به این زودی‌های رفتنی نیست، پس سعی کردیم را با اجرای ایده‌ی یک مدرسه آنلاین / آفلاین، کمی جبران کنیم باهم نبودن‌ و کنار هم کار کردن‌ را. و کمی بکاهیم از ناامیدی طاقت‌فرسا و گسست اجتماعی پدید آمده.