غبار پیش رو…

۱۳۹۹
کیوریتور: جامعه‌ی نیومدیا

«غبار پیش رو …» یا گرد و خاکی که خواهد آمد، دربرگیرنده ۹ ویدئوست که جامعه‌ی نیومدیا برای نمایش در برنامه دیجیتالی «جهالت پسادیجیتال»  انتخاب کرده است، کندوکاوی درباره آینده‌های ممکن و چشم‌اندازهای بدیل را می‌توان نقطه اشتراک کارهای این مجموعه دید.

هنرمندان شرکت کننده به ترتیب نمایش ویدئوهاو فیلم‌هاشان از این قرارند: آرش خسرونژاد، آناهیتا حکمت، آرش حنایی، نسرین ناصر، مریم کتان و شاهین پیمانی، الناز صالحی، میلاد فروزنده و محسن حضرتی، نازنین اهری پور و رامین رحیمی.

a'21 poster english