نیکلاس گرو‍‍پیر

Nikolas

نیکولاس گروسپیر، عکاس لهستانی، متولد ۱۹۷۵ و بزرگ شده‌ی فرانسه است که از سال ۱۹۹۹ به فعالیت و زندگی در لهستان مشغول است. وی پیش از عکاسی در رشته‌های علوم سیاسی و جامعه‌شناسی در پاریس و لندن تحصیل کرده است.

پروژه‌های عکاسی وی ناظر به دو زمینه‌ی عکاسی مستند و آثار مفهوم‌گرا است. وی در مجموعه عکس‌های مستند نگاری‌اش، بیشتر به تناسب و ارتباطات میان حافظه‌ی جمعی و معماری مدرنیستی‌ای می پردازد که آرمان شهرهای امروزی موجب فراموشی آن شده اند. از طرف دیگر، آثار مفهومی گروسپیر به اهمیت بازی‌های ذهنی معطوف است که از نظر بصری به تصاویری جذاب، بحث برانگیز و یا حتی چیدمان منجر می شود.

تخصص اصلی وی موازنه‌ی کیفیت هنرمندانه‌ی موضوع عکاسی با رویکرد هستی شناختی است. پس زمینه‌ی او در حوزه‌ی علوم سیاسی و تاریخ پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در کنار تجربه‌ی زیستن در این فرهنگ‌ها منجر به شکل گرفتن دیدگاهی نظام‌مند به تحولات سیاسی ـ اجتماعی جهان، تغییرات مفاهیم قدرت و نقش بایگانی‌ها در شکل دادن به ایده های متنوع تاریخی در گذر زمان در آثار وی گردیده است. گرایش و علاقه‌ی او به پروژه‌های معماری مدرنیستی، بناهای یادبود و نمادین و نیز مشارکت افراد و گروه‌های مستقل هنرمندان در سازمان‌دهی دوباره‌ی فضا و محیط پیرامون شان است.