دوستان و همکاران

کالکتیوها

پارکینگالری

موویکس

رخداد تازه مستند

انیمیشن، تجربه

تجربه‌ی زبان

رای‌بن آرت

دارالحکومه– شیراز

سانآرت – سنندج

مجله‌ی سرخوشی

گالری‌های، موسسات و فضاهای تجربی

گالری آران

طراحان آزاد

مجموعه لاجوردی

گالری یادگاران – کرمان

گالری مرداد – بندرعباس

گالری هان – شیراز

آتلیه مهرگان – اصفهان

اقامت‌های فرهنگی ۱۳۹۳-۱۳۹۴

(همکاری در پروژه‌های خلا روشن و دسترسی محدود ۵ و ۶)

َفضای و

اقامتگاه هنری کوشک