ارائه عمومی (۱) | «هنرمند/کیوریتورها»: سرپیچی از رقابت | امیرعلی قاسمی

سه‌شنبه ۱۷ دی ۹۸
ساعت ۶ عصر
کیوریتور از کجا پیدایش شد
این ارائه با طرح سؤالاتی شروع شد که تلاش برای پاسخ‌دهی به آن‌ها می‌توانست به‌رسم شِمایی از حدودوثغور، موقعیت، سازوکار و کاربست فعالیت کیوریتوریال کمک کند. همان‌طور که از عنوان نشست می‌توان حدس زد، تمرکز این جلسه بر پیشنهاد نسبتی میان هنرمند/کیوریتورها است، البته نه نسبتی تقابلی، بلکه پیشنهاد نسبتی که شاید بتواند فضایی مناسب برای فعالیت و مراقبت گروهی برقرار کند
تاریخ‌سازی یا خوانش تازه
سپس مروری مختصر بر فعالیت‌های کیوریتوریال در ایران در چند دهه اخیر اختصاص ارائه شد. این سؤال مطرح شد که برای مطالعه فعالیت‌های زمینه‌ساز وضعیت فعلی چگونه می‌توان از جعل تاریخی دوری کرد و فاصله انتقادی را از عوامل فعال فضای هنری گذشته و اکنون ایران حفظ کرد تا بتوان استمراری خطی یا ریزومی را از این نوع رفتار بازخوانی کرد
مسائل پیدا و پنهان کار کیوریتوری
بعد، این سؤال مطرح شد که آیا در موقعیت اکنون بستر لازم فراهم است تا بتوان این فعالیت را به‌عنوان یک «حرفه» تعریف کرد؛ حرفه‌ای باثبات شغلی و بهره‌مند از حقوق مادی و معنوی معلوم. اگر پاسخ مثبت است، آیا وظایفی از پیش تعیین‌شده بر دوش کیوریتور گذاشته شده است یا خیر. برای پاسخ دادن به این مسئله، مسیرهای گوناگون پرداختن به فعالیت کیوریتوریال، نحوه دریافت دستمزد، جایگاه کیوریتور در مثل گالری دار، هنرمند و خریدار، نسبت کیوریتور با پروژه ارائه‌شده و تلاش‌های متعدد برای پیشنهاد معادل فارسی جدید برای واژه «کیوریتور» و … بررسی شد. همچنین در این بخش توقعات، ایرادها، و برچسب‌های کلیشه‌ای به شخص کیوریتور فهرست شدند، مواردی که مکرر از سمت گالری‌دارها، هنرمندان و مخاطبان هنر به‌سوی او پرتاب می‌شود
سرپیچی از رقابت
در پایان، به پیشنهاد روش‌های بدیل «ساختن نمایشگاه» اشاره شد. مانند کیوریت کردن فیلم و تصویر متحرک، کار کردن با گروه‌های متخصص غیرتجاری، کار کیوریتوریال در گردش، کار با محوریت جغرافیا و اجتماع، تبدیل کتابخانه و تاریخ شفاهی به ابزار کار، فکر کردن به نشریه یا وب‌سایت به‌عنوان فرمت ارائه کار و رو کردن به حوزه‌های دیگر مانند معماری و ادبیات