لئونی روسلر، چیدمان: بایست و بشنو! لاهه

جمعه سی بهمن
پنج تا نه شب
لئونی روسلر
پروژه‌های نیومدیا

چیدمان – بایست و بشنو! لاهه

"Stop and Listen, The Hague!" - Sound installation by Leonie Roessler in the Nutshuis, The Hague, October 2015.
“Stop and Listen, The Hague!” – Sound installation by Leonie Roessler in the Nutshuis, The Hague, October 2015.
این چیدمان مجموعه‌ای‌ است از شش قطعه صوتی، که در شش مکان مختلف در شهر لاهه که به لحاظ شنیداری جالب توجهاند ، تهیه شده است. صدا و آوای شهر لاهه چگونه است؟ آیا این ها اصواتی هستند که می توانیم در گوشه و کنار شهر بشنویم ، به لحاظ شنیداری بازشناسیم و از سایر مکان‌ها تشخیص دهیم؟ آیا در طول پنج، ده یا بیست سال آینده این آوا دچار دگرگونی خواهد شد ؟
من با دقت به ضبط محیط پیرامونم پرداختم. گاهی برای اینکه قادر به ضبط تمام آنچه که یک مکان مشخص برای عرضه دارد، چندین بار در طول هفته یا روز به آن مکان مراجعه کردم. من اصوات جالب و تیپیکال را برگزیدم؛ گاهی بیش از چندین ساعت صداهای خام گردآوری می‌کردم، و با تنظیمشان قطعاتی موسیقایی برای شنونده ساختم. ریتم، هارمونی، الگوها و لایه‌های آن‌ها را کشف کردم. بخش‌هایی از فایل‌های صوتی را حذف کردم، در بلندی صدا تغییراتی را اعمال، و قسمت‌هایی از آنها را ترکیب کردم. اما هرگز از افکت استفاده نکردم .هدف تولید اثری است که به طور هنرمندانه و جالب توجهی سیمای معتبری از یک مکان ارایه کند. من چیزی را که ممکن است پیش از زمانی که ما انتظار داریم نابود شود، حفظ میکنم.
(آیا زنبورهای در حال پرواز در فایل های ضبط شده من در آینده وجود خواهند داشت ؟ آیا ترامواها هنگامی که با وسایل حمل و نقل رایج تر امروز جایگزین شوند ، مشخصات ویژه کمتری خواهند داشت ؟ در بیست سال آینده صدای سیستم حمل و نقل چگونه خواهد بود؟)
پروژه های نیومدیا کریمخان، خردمند شمالی، اعرابی سه، پلاک سه