میزگرد نیومدیا | هنر در عرصه‌ی عمومی

photo_2015-12-13_18-58-34

جامعه‌ی نیومدیا با همکاری گالری آران برگزار می‌کند

هنر در عرصه‌ی عمومی
میزگرد و گفتگو
با حضور بهزاد خسروی نوری، محمد معتمدی، ندا رضوی‌پور، عباس بدیهی، هومن علیزاده و زروان روحبخشان

گالری آران

یکشنبه پانزدهم آذرماه

ساعت شش عصر

هنر از دیرباز تا کنون همواره عمومی بوده است به این معنا که همواره در به مشارکت گذاشتن و نمایش شکل گرفته و به حیات خود ادامه داده است. اما آن چه موضوع بحث ماست، حضور و کارکرد هنر در فضای عمومی امروز است که به طور کلی نمایانگر نسبت و رابطه­ی میان هنر و هنرمند و جامعه است.

در این نشست و گفت و گو درباره­‌ی هنر در عرصه­‌ی عمومی، با ارائه و معرفی آثاری چند با حضور بهزاد خسروی نوری، ندا رضوی­‌پور، عباس بدیهی، هومن علیزاده و زروان روح­بخشان به بحث و بررسی این مقوله می­‌پردازیم.