میز گرد “صدا در اجرا” | بامداد افشار، آفتاب درویشی، کسرا پاشایی

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp

جامعه‌ی نیومدیا با همکاری عمارت روبرو برگزار می کند
«صدا در اجرا»
از سری نشست های بینا رشته ای دسترسی محدود ۷، میزگرد با حضور بامداد افشار، آفتاب درویشی و کسرا پاشایی
در روز شنبه نوزدهم فروردین، در ساعت شش