نشست شماره‌ی چهل و شش | نیل فن در لیندن

نشست شماره‌ی چهل و شش | نیل فن در لیندن

موسیقی سیاهان اقیانوس هند

یکشنبه نوزده شهریور | ساعت شش عصر

یکشنبه‌‌‌ی آینده، «نیل فن ‌در لیندن» به ارائه‌ی سخنرانی خود با عنوان «موسیقیِ سیاهانِ اقیانوس هند» خواهد پرداخت. این سخنرانی، تاثیر موسیقی و آداب و رسوم مذهبیِ جنوب صحرای آفریقا بر شمال آن، خاورمیانه، شبه‌قاره‌ی هندوستان تا سریلانکا، اندونزی و چین را بررسی می‌کند.

با وجود اینکه همه‌ی موسیقی‌ها و مراسم مذهبی، به برده‌داری مرتبط نیستند، قسمت اعظم این‌ موارد با خط‌ سیر دوره‌ی تجارت برده در این منطقه همزمان است. عناصر مشترکی در تمامی نواحی وجود دارد، اما همانند یک سیرتکامل قابل مقایسه، تجارت برده که در دو سوی اقیانوس اطلس منجر به تحول و ظهور موسیقی بلوز، گاسپل، جز، رگه و راستافاری، وودو، سالسا، سول و هیپ‌هاپ شد، در آفریقای شمالی و اطراف اقیانوس هند، بازنمود‌های متفاوتی از این سبک‌ها را موجب شد. این بازنمود‌ها، عموما در شرایط دست‌نخورده‌تری نسبت به موارد مشابه در غرب می‌باشند و مانند فرهنگ آفریقائی-آمریکائی، موسیقی آنها جوانب روشن‌تری را به تاریک‌ترین صفحات تاریخ می‌افزاید.

این نشست نسخه‌ی کوتاه‌ شده‌ای از سخنرانی فن در لیندن خواهد بود که پیش از این در جشنواره‌ی نمایش‌های آیینی و سنتی ارائه شده بود. رویداد به زبان انگلیسی برگزار خواهد شد.

پروژه‌های نیومدیا: خیابان کریم‌خان، خیابان خردمند شمالی، کوچه‌ی اعرابی سه، پلاک سه