نشست نیومدیا شماره‌ی بیست و هشت | علی احدی

Poster designed by Saman Khosravi
Poster designed by Saman Khosravi

جامعه‌ی نیومدیا با همکاری بنیاد لاجوردی برگزار می‌کند

نشست نیومدیا شماره‌ی 28 – اين، هم، [ ] نيست!

گفتاری از علی احدی درباره‌ى «اندیشه-کنشگری» بدنِ پرسه‌زن در روندهاى سياستِ برسازنده‌ی سوژه
علی احدی نویسنده و هنرمند ساکن ونکوور است. حوزه‌ى کارهای بینارشته‌ای او گستره‌اى از چیدمان‌های موقت و معطوف به مكانِ مشخص تا مجسمه، عكس و كارهایى بر پايه‌ی ويدئو را شامل می‌شود. آثار او شامل تصاویر بازنمايانه، اشیاء ترکیبی و كارهاى مبتنى بر متن است که راه‌های مشخصی را برای توليد و نزديك شدن به دوگانگى‌های مفهومی ويژه پيشنهاد می كنند. کارهای احدی با اشاره به مسائلى همچون ارائه (نماياندن) و بازنمایی، مهيب سازى (monsteration) و نشان دادن و در آخر، رابطه‌ی میان زیبایی شناسی و فرمهای تصادفى انتزاعی، در وضعيت‌هايى از سياست بارور شده، ساخته مى‌شوند که الزاماً تقليل‌پذير به تعين‌هاى متداول هنرى نيستند.
در کارهای احدی، امر هنرى تنها محتمل است كه رخ دهد؛ اين رخ دادن نه به واسطه‌ی حضورِ زیباشناسانه شده، بلکه از طریق خلق موقعیت‌های ویژه‌ای که در آن كثرت دوگانه‌هاى نامتجانس با يكديگر منجر به تحول نا-فرمها به فرم‌هاى نو می‌شود، خود را محقق مى‌كند. احدى روش شناسی پژوهشى و هنری خود را بر درگير شدن با نقشى که «محتمل الوقوع بودن (contingency)» و «رخداد (Event)» در سیاست‌های برسازنده‌ى سوژه ایفا می‌کنند، بنيان مى‌كند.
پژوهش حال حاضر او، بر مفاهیم «اندیشه-کنشگری (thought-activism)» و «بوطيقاى آنچه كه نيست (poetics of that which is not)»، متمرکز است که به روابط میان نوواژگان و کاربرد خاص از زبان، با مساله محتمل الوقوع بودن و رخداد، در ایجاد گسست درون دو حیطه‌ی هنر و سیاست اشاره دارد.
“اینجا، آنجا، هیچ کجا، وسائلِ شُلِ بى هدف” و”اخطار: استفاده توسط هر فرد به جز مالک اصلى، منع قانونى دارد”، عناوین دو نمایشگاه انفرادی اخیر او است، که در گالری گرانت و ای ام اس ونکوور برگزار شده است.
فعاليت احدى همچنين شامل نویسندگی و ترجمه در حوزه‌ى فلسفه‌ى قاره‌ای، زیبایى شناسی و سیاست است. او در سال 2012 کارشناسی ارشد هنرهای تجسمى را از دانشگاه بریتیش کلمبیا دریافت کرد و هم اکنون داوطلب دريافت دکتری در رشته‌ی فلسفه‌ی تحلیلی و نظریه‌ى انتقادی در همان دانشگاه است.

سه شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۵
ساعت ۷ عصر
بنیاد لاجوردی. تهران خیابان کریم خان.خیابان نجات اللهی. سپند شرقی. پلاک ۲۰. ساختمان ۳۲