نشست نیومدیا شماره‌ی ۵۴ | مونا کاکنج

 نشست نیومدیا شماره‌ی ۵۴ | مونا کاکنج
پروژه‌های نیومدیا
سه‌شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷
ساعت ۶ عصر

در نخستین برنامه‌ی سال جدید در پروژه‌های نیومدیا، میزبان مونا کاکنج هستیم تا در نشستی صمیمی با او درباره‌ی آثار و تجربیاتش به گفتگو بپردازیم.
مونا کاکنج، هنرمند ایرانی ساکن کلنِ آلمان، دانش‌آموخته‌ی هنر‌های رسانه‌ای از دانشگاه کا – ها – ام است. در آثارش زاویه دیدی غیرعادی را به نمایش می گذارد. او با زیر سوال بردن نُرم‌ها و گنجاندن اشیا و مفاهیم خارج از بافتار معمول‌شان‌ برخوردی انتقادی با دانسته‌های آشنا دارد. آثار کاکنج بازتابی از تم‌هایی چون دریافت و درک، خشونت، تعلق، و هویت شخصی و فرهنگی دارند. با و جود به کار‌گیری روش‌ها و رسانه‌های مختلف چون متون، چیدمان‌، ویدیو و عکاسی بن‌مایه‌ی کارش همچنان آشنا می‌نماید.

تهران، کریمخان زند، خردمند شمالی، اعرابی ۳، شماره‌ی ۳