نشست نیو مدیا- شماره ی سه | دکتر استیسی شایویلر

4561_MG_0091-Recovered_MG_0087-Recovered

poster2-low

پروژه‌های پارکینگالری با همکاری جامعه ی نیومدیا و حمایت گالری آران برگزار می‌کند.
برنامه‌ی سوم سلسله نشست‌های ‘جامعه‌ی نیومدیا’ با حضور استیسی جم شایویلر با عنوان ‘غایت شناسی نیومدیا، پسا پست مدرنیسم و پسامعاصر’ شنبه شانزدهم خرداد در گالری آران برگزار می‌شود.

دکتر شایویلر، استادیار تاریخ هنر مدرن دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، استانسلاس است. او دکترایش را از دانشگاه کالیفرنیا، سانتاباربارا در سال ۲۰۰۹ دریافت کرده است. حوزه‌ی مطالعاتی وی هنر مدرن و معاصر است. شایویلر همچنین متخصص تئوری های پسااستعماری و جنسیت است. وی در حال حاضر بر مسئله ی مدرنیته و مدرنیسم در ایران قرن های نوزدهم و بیستم متمرکز است و روی رساله‌ای درباره ی ساختار جنسیت و زیبایی در عکاسی قاجار کار می کند.

موضوع این نشست بررسی شرایط معاصر هنر و فرهنگ در رابطه با نیومدیا و تلاشی برای ردیابی برهه هایی از دوران مدرن و پست مدرن تاکنون است. از آنجایی که بسیاری از تئوری پردازان بر این عقیده‌اند که پست مدرنیسم مرده‌ است، امکان دارد که در دورانی باشیم که ‘دیجی مدرنیسم’، یا به سختی ‘پساپست مدرنیسم’و یا به طرز مشکوکی ‘پسامعاصر’ توصیف شود، که همگی در ارتباط با اصطلاحات رایجی مانند ‘سیاست جهانی’ یا ‘جهانی شدن’ هستند. بنابراین، اگر تکنولوژی در حال تبدیل شدن به خط حامل تولید فرهنگی ما تحت لوای نیومدیا است، پس هدف غایت شناسی هنر و تاریخ هنر پیگیری و پاسخ به این پرسش ابدی خواهد بود: تمام این تکنولوژی ها به کجا منتهی می شود، به ویژه در ارتباط با هنر؟ پایان این بازی کجا خواهد بود، اگر پایانی هست؟

زمان: شنبه، ۱۶ خرداد، ساعت ۶:۰۰ عصر
مکان: کریمخان، خیابان خردمند شمالی، کوچه ی دی، پلاک ۱۲
تلفن: ۸۸۸۲۹۰۸۹