نمایش فیلم مستند «آنچه را که باید، انجام دادیم» | ساخته فردریکه برات و الریکه ارتل

نمایش فیلم مستند | آنچه را که باید، انجام دادیم

ساخته فردریکه برات و الریکه ارتل

پروژه‌های نیومدیا

۳۰ خرداد ۹۸- ساعت ۷ عصر

 مدت: ۹۰ دقیقه، انگلیسی با زیرنویس انگلیسی

«آنچه را که باید، انجام دادیم» مستندی درباره‌ی نقش زنان در اختلافات ایرلند شمالی است.

«آنچه را که باید، انجام دادیم» عبارتی است که بیش و کم همه مصاحبه‌شوندگان برای توصیف مشارکتشان استفاده کرده‌اند. هرچند، بسته به وابستگی سیاسی‌شان، مقاصد گوناگونی از گفتن این عبارت داشته‌اند: کار کردن در فروشگا‌ه ارتش بریتانیا، فرار از زندان شهر آرما (ایرلند شمالی)، انتقال بمب، آموزش کودکانشان برای آنکه از مبارزان جمهوری شوند یا یک سرباز بریتانیایی

این زنان، نقششان در جنگ را از پیامدهای اعتقاد سیاسی خود می‌دانند، اما بیش از هر چیز، خود را در جایگاه افرادی می‌بینند که باید تصمیماتی عمل‌گرا بگیرند. به‌استثنای چند نمونه، زنان در پس‌زمینه مانده‌اند. برخلاف مبارزان مذکر، در کتاب‌های تاریخ یا روایت‌های جنگی به‌ندرت نامی از آن‌ها برده می‌شود. این مستند می‌خواهد داستان این زنان را نقل کند

این مستند در پنج بخش ارائه می‌شود

 فرهنگ و صلح

 جنگ و رهایی

زندان و روابط

 خسران و ضربه روحی

 آموزش و آینده

واقعیت سوبژکتیو قهرمانان تمرکز کانونی فیلم ما است. تکنیک مصاحبه‌ی ما از روش تاریخ شفاهی گرفته شده که علی‌الخصوص در تاریخ زندگی روزمره مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاهدان زنده تا جای ممکن آزادانه صحبت می‌کنند. آن‌ها خود تصمیم می‌گیرند که چه چیز اهمیت ویژه دارد. این روش همچنین نزدیکی‌هایی به سنت قصه‌گویی ایرلندی دارد که امروزه نیز در ایرلند شمالی رایج است. این قصه‌ها حافظ میراث فرهنگی‌اند و همبستگی اجتماعی اجتماع مربوطه را تحکیم می‌کنند

در مقابل دوربین، زنان زندگی‌شان را در بلفاست در زمان شورش‌ها (ترابلز) و اکنونشان را در جوامع کاتولیک یا پروتستان در جاده شانکیل، فالز یا اردوین تعریف می‌کنند. ما متوجه شدیم که زنان از این مصاحبه‌ها به‌عنوان فرصتی برای سهم داشتن در روایت تاریخی این اختلاف استقبال می‌کنند. همچنین فهمیدیم که این زنان بسیار مشتاق‌اند تا قصه دیگرانی را بشنوند که شرایط مشابه به سر می‌برند تا به اشتراکات فراوانشان در فراسوی مرزها پی ببرند