چالش‌های سرزمینی -باکو

چالش‌های سرزمینی
تصاویر متحرک از آرشیو ویدیویی پارکینگ

بهمن ۱۳۹۸ – باکو

یادداشت کیوریتور:
فکر کردن در مورد هر چیز کیوریتوریال دشوار است، از آبان ۹۸، ایران از مسائل بسیار گذر کرده است. شاید در این تاریکی تحمیلی، ضمن تحقیق درباره ریشه حوادثی که ما را به اینجا رسانده است، باید چراغ جستجوی خود را نیز تخیل کنیم.. در جستجوی موانع و محدودیت‌ها، یا حوزه‌های درگیری پنهان، از منظر جغرافیایی یا زیبایی‌شناسی باشیم که مانع از این می‌شود که دوباره خودمان باشیم، در آرزوی بوطیقایی باشیم در جاهایی که می‌توان / نمی‌توان در فضای عمومی یا مناطق مابینی انتظار داشت. آیا می‌توان آنچه را که در افق نمایان است، مشاهده یا پیش‌بینی کرد یا دیگر هرگز مثل قبل نخواهیم بود؟

هنرمندان:

کسرا پاشایی | آناهیتا حکمت | پالیز خوش‌دل | مجتبی سرانجام‌پور | ساناز سهرابی | زینب شهیدی مارنانی | بهار صمدی | رؤیا کشاورز |الله‌یار نجفی | سیاوش نقش‌بندی| ساغر نیازی | نبراس هویزاوی