نشست نیومدیا شماره هفده | سام سمیعی

جامعه‌ی نیومدیا و بنیاد لاجوردی برگزار می‌کنند
نشست نیومدیا شماره هفده | سام سمیعی
ادب تجسمی
نکات از قلم افتاده در آموزش نقاشی
یكشنبه ٦ دى ماه نود و چهار، ساعت شش عصر
web
آموزش نقاشى در ايران تحت تاثير مستقيم شيوه‌هاى آموزش هنرهاى تجسمى و نقاشى در اروپا است. فضاى هنر ايران و سوژه‌ى ايرانى از ديگر سو در شبكه‌اى از شيوه هاى ارتباطى اجتماعى و شخصى با شعر و ادبيات است. تصور عمومى هنرمند ايرانى و مخاطبان از مكان نقاشى (چه مكان واقعى چه منزلت فكرى و فلسفى اش) از اين دو رودخانه‌اى آب مى نوشد كه الزاماً هميشه به فصل مشتركى نمى‌رسند. تاريخ بومى نقاشى نيز از ديگر سو در پس ذهن هنرمند ايرانى حضور پررنگ دارد. تصور فضاى ديگرى كه نقاشى زير يوغ متن و ادبيات نباشد و راه فرارى از بحران پسا-دادائيستى غربى يافته باشد، مستلزم نگاه چند جانبه به اقليم‌هاى بيان شده است. براى اين مهم در اين سخنرانى، تاريخى براى نسبت زيبايى شناسى و ادبيات متصور خواهم شد زير عنوان «ادب» و تاريخى براى حامل متافيزيك و امر والا در اروپا متصور خواهم شد كه عملاً تاريخ نقاشى است. سپس تلاش خواهم كرد سپهرى فكرى را با عنوان ادب تجسمى بسط دهم. امكاناتى كه بيانشان به دلايل متعددى از برنامه ى آموزش نقاشى جا مى‌مانند و در ديگر رسانه‌ها نيز متجلى نمى شوند.

سام سمیعی نقاش و مقاله نویس متولد تهران و ساکن آمستردام است. وی در دانشگاه هنر تهران و آرتز اکی انسخده به تحصیل نقاشی پرداخته و اخیراً اقامت هنری دو ساله‌ی خود را در آکادمی ریکس آمستردام به پایان برده. از نمایشگاه های اخیر سام سمیعی می توان به شرکت در نمایش گروهی سالگرد جنگ جهانی اول در گالری هنر منچستر انگلستان و نمایش نهایی سال 2015 آکادمی ریکس و برگزاری نمایش «از مرزهای ادراک تا مقصد نامعلوم» در مرکز هنری W139 اشاره نمود. تمرکز سمیعی بر دو شاخه ی مجزا و برهم تاثیر گذار نقاشی و تحقیق در تاریخ فلسفه، ادبیات فارسی و تاریخ نقاشی و روانکاوی است.