نشست نیومدیا – شماره چهارده | اسپرانزا کولادو

چیزهایی که یکبار گفته شدند
اجرا گفتاری از اسپرانزا کولادو
بنیاد لاجوردی
پنجشنبه ذوم مهر نود و چهار
ساعت شش تا هشت عصر


اس‍‍پرانزا کولادو (متولد ۱۹۷۶)، هنرمند و محقق ساکن اسپانیا است. ‍تحقیقات او بر رابطه میان هنر‌های تجسمی، نمایشی و سینما متمرکزاست، رابطه‌ای که ریشه در ادراک تاریخی از ماده زدایی از ابژه‌های هنری در بستر فیلم وجنبش ‍‌هنرپیشرو دارد و درباره پی‌آمد‌‌های درگیر با اسلوب‌های ارائه فیلم کنکاش می کند.‍ کتاب او «‍‍پاراسینما: مادیت زدايی از سینما در ‍‍پرداخت هنری»، به تفحص در ملزومات ذاتی سینما و تجلی آنها در آثار غیرسینمایی می‌پردازد. آثار اجرایی اخیر او درگذار از محدوده‌ی رشته‌های مجسمه‌سازی، معماری، فیلم‌سازی و طراحی رقص برای کاوش درباره‌ی تجربه مونتاژ، فرایند و ارایه در فضای پروجکشن است. آثار او به صورت بین‌المللی به نمایش در آمده و جوایز متعددی را بدست آورده و مورد تقدیر قرارگرفته است. او به نمایشگاه‌ گردانی و نمایش فیلم در ایرلند، انگلستان و اسپانیا نیز پرداخته است. وی علاوه بر عضویت در جامعه‌ی سینمای تجربی، از اعضای بنیان‌گذار باشگاه فیلم تجربی در شهر دوبلین، و همچنین انجمنLEVE است که یک سازمان هنری‌ست که سالیانه به ضبط‌‌ِ میدانیِ مکان‌مند با هنرمندان مدعو می‌پردازد.
کولادو در تهران به مدت دو هفته در اقامت فرهنگی کوشک خواهد ماند و طی این دو هفته یک سخنرانی با عنوان «چیزها یک بار گفته شدند» درباره‌ی سینمای بسیط خواهد داشت وهم چنین اجرایی ترکیبی، با عنوان «شب، خارجی»، از مجموعه اجرا- چیدمان های مشترکش،«عملیات بازنویسی» به همراهی ماکسی ملیان لوکین را در بنیاد لاجوردی به نمایش در خواهد آورد.