بایگانی ۴ طبیعت‌های بی‌جان (۱۴۰۰-۱۳۷۱)

چیدمانی از غزال رادپی

محلّ تردید

جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱ 

ساعت ۴ تا ۸

محل تردید میزبان بایگانی ۴ «طبیعت‌های بی‌جان» (۱۴۰۰-۱۳۷۱) از غزال رادپی خواهد بود. این رویداد یک‌روزه در تاریخ جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱ از ساعت ۴ تا ۸ شب برگزار می‌شود.

 

آدرس: خردمند شمالی، اعرابی سه، پلاک سه

درباره محل تردید:

محلّ تردید یک ابتکار موقت، سیار و هنرمندگردان است که در محلّ سابق پروژه‌های نیومدیا سکنی گزیده است تا مرحله‌ی گذار خود را طی کند.