بازدید مجدد – برخوردهای آغازین با هنر ویدیویی هنرمندان ایرانی از دهه ۱۳۶۰ تا دهه ۱۳۸۰

بازدید مجدد - برخوردهای آغازین با هنر ویدیویی هنرمندان ایرانی از دهه ۱۳۶۰ تا دهه ۱۳۸۰

این پروژه در تلاشی برای بسط آنچه تا پیش‌ازاین هنر ویدئویی ایرانی تلقی می‌شد، این مجموعه مستندها، فیلم‌های تجربی و ویدیوهای مربوط به یک دوره پانزده‌ساله را گرد هم می‌آورد. این نگاه به تصاویر متحرک تلاش می‌کند تا بر منطقه وسیعی که در معرض فراموشی است بپردازد و روشن سازد که چگونه رویه‌های متنوع درون آن تحت تأثیر دسترسی به فناوری‌های جدید و رویدادهای سیاسی-اجتماعی بوده است، پدیده‌ای که تولید هنری و فیلم‌سازی در ایران را تنها در چند سال تغییر داد. {…}

برخی از فیلم‌های این مجموعه قبلاً هرگز به‌صورت آنلاین نمایش داده نشده‌اند، برخی سال‌هاست نمایش داده نشده‌اند، این مجموعه قصد دارد تا کلان روایت‌هایی را که فقط بر روی آثار رسمی موفقی که بازار به رسمیت می‌شناسند، معطوف هستند، واژگون کند. در عوض، در اینجا حلقه وسیعی از آثار فیلم‌سازان و هنرمندانی گنجانده‌شده است که آثارشان ابعاد جدید و درک غنی‌تری از رسانه را مطرح می‌کنند.

این برنامه توسط امیرعلی قاسمی (کتابخانه ویدئویی پارکینگالری، تهران) و به دعوت mohit.art برای ارائه برنامه‌ای ویدئویی در کنار مقاله امیرعلی قاسمی با عنوان «ویدیو به‌عنوان یک رسانه هنری در ایران از اواخر دهه‌ی شصت تا نیمه‌ی دهه‌ی هشتاد شمسی» است.