وفق به ناپیدایی | برنامه نمایش ویدئو در مارسی

به عنوان بازتابی از نمایشگاه تقلید-همدلیُ مرکز هنری «فریم» و سوزان برنر شما را به تماشای مجموعه‌ای از فیلم‌های تجربی دعوت می‌کند. این برنامه نمایش فیلم بخشی از جشن چهاردهمین نمایشگاه هنر معاصر در مارسی و با مشارکت موسسه گوته آماده شده است.

Panel on Artist-run Spaces in Iran & Austria

Room for Doubt Presents:  With Peyman Shafieezadeh, Kayvan Paydar & Amirali Ghasemi Time: May 19, 2022, 7–9 pm  (Iran Standard Time) Address: No. 3, Araabi 3 Alley, North Kheradmand St. Karimkhan Ave. Tehran The event will also take place online on Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83698419375?pwd=ru3KEtn8mEXYYsYMpENVfStUva4AM9.1 About Room for Doubt: “Room for Doubt” is a temporary, mobile, artist-run […]