وبلاگ

ARCHIVES 2/ 2010-2020:  Summaries  Video Installation of Selected Works from 2010 to 2020 One-day exhibition by Ghazel   New Media Projects - Outdoor Project

غزال رادپی/ بایگانی ۲/ ۱۳۹۹-۱۳۸۹: خلاصه‌ها

چیدمان ویدئوهای منتخب از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹
پروژه‌های نیومدیا – در فضای باز
جمعه – ۲۸ آذر ۱۳۹۹ / ۲ تا ۶ بعدازظهر
خلاصه‌ی ما
خلاصه‌ی من
خلاصه‌ی قرنطینه
خلاصه‌ی اینجا
خلاصه‌ی درخت
خلاصه‌ی جهان

ARCHIVES 3/ 2011-2017: Routes  Video Installation of Selected Works from 2011 to 2017

غزال رادپی/ بايگانى۳/ ۱۳۹۶-۱۳۹۰: مسيرها

بایگانی ۳/ ۱۳۹۶-۱۳۹۰: مسیرها
چیدمان ویدئوهای منتخب از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶

غزال رادپی
پروژه‌های نیومدیا – در فضای باز
جمعه – ۱۰ بهمن ۱۳۹۹ / ۴ تا ۸ بعدازظهر

جایی که نمایان متوجه پنهان شد